INFORMASJON SMITTEVERN

Ved symptomer på smitte i form av forkjølelse, feber, influensa, luftveissymptomer eller Covid-19 kan dere ikke møte opp på klinikken, men ring oss per telefon så kan vi hjelpe med ombooking av timen, svare på spørsmål og gi tannhelsefaglige råd. Klinikken følger smittevern-anbefalinger fra Tannlegeforeningen, FHI og Helsedirektoratet.

Vennligst bruk hånddispenser med sprit i gang/venterom ved ankomst/avgang. Vennligst bruk skotrekk som smitteforebyggende tiltak. Og hold avstand i venterom og resepsjonsområdet. Vi ønsker at dere møter presis til timeavtaler, slik at vi som smittevern tiltak forebygger for mange på venterommet samtidig. I tannlegestolen skyller pasienten med munnskyllemiddel som smittedempende tiltak før behandling.