INFORMASJON SMITTEVERN

 NB: Ved symptomer på smitte i form av forkjølelse, feber, influensa, luftveissymptomer eller Covid-19 kan dere ikke møte opp på klinikken, men ring oss per telefon så kan vi hjelpe med ombooking av timen, svare på spørsmål og gi tannhelsefaglige råd. Klinikken følger smittevern-anbefalinger fra Tannlegeforeningen, FHI og Helsedirektoratet.

Vennligst bruk hånddispenser med sprit i gang/venterom ved ankomst/avgang. Også hold avstand i venterom og resepsjonsområdet. Vi ønsker at dere møter presis til timeavtale, slik at vi som smittevern tiltak forebygger for mange på venterommet samtidig. Før tannbehandling skyller pasienten i 30 sekunder med  1,5 %  hydrogenperoksid som smittedempende tiltak.