JUL OG NYTTÅR

Tannklinikken har juleferie 24.desember tom. 1. januar. For informasjon om tannlegevakt se opplysninger på hjemmesidens forside.