Oppdatert informasjon om korona

Helsedirektoratet har i samråd med FHI og tannlegeforeningen kommet med nye anbefalinger om at tannklinikkene kan ha «normal» drift igjen såfremt de nye smittevernanbefalingene blir fulgt. Tidligere i koronaperioden har vi bare utført akutt behandling. Men nå gjør vi også «ordinær» tannbehandling. Vi har vært noe forsinket med time-innkallingene og takker for forståelsen for dette.

Vi ønsker at timebestilling og henvendelser skjer på telefon. Når dere kommer til avtalt time på klinikken er det viktig å holde avstand i resepsjonsområdet og på venterommet. Vennligst møt presis og helst ikke møt opp for tidlig slik at det er så få mennesker som mulig på venterommet samtidig. Vi har også håndsprit-dispenser på venterommet som må brukes før og etter besøk på tannklinikken. Før pasient får komme inn på klinikken bruker vi å kartlegge smittestatus med helsedirektoratets anbefalte skjema.  I tannlegestolen er Helsedirektoratets retningslinjer at pasienten skyller med Hydrogenperoksid 1% ett minutt før behandling.

Dersom du har vært i områder med kjent spredning av koronavirus, har karantene, har forkjølelsessymptomer, hoste, feber eller blitt tungpustet SKAL DU IKKE GÅ INN PÅ KLINIKKEN men istedenfor ta en telefon til oss. Da hjelper vi med å ombooke timen din, svare på spørsmål eller gjøre en henvisning til beredskapsklinikk.

Hvis du har noen av disse symptomene ovenfor og samtidig har akutte tannsmerter eller problem vil vi henvise deg videre til en «beredskapsklinikk» som er opprettet av fylkestannlegen og Trøndelag fylkeskommune på oppdrag fra helsedirektoratet i disse koronatider. Denne beredskapsklinikken har et strengt smittevernreglement som gjør at de kan behandle disse pasientene.