VI ÅPNER FOR NYE PASIENTER. VI BLIR TO TANNLEGER 1. MARS 2023

Fra 1. mars 2023 blir vi to tannleger til stede ved Øvergata Tannklinikk. Vi har nylig inngått samarbeidsavtale med tannlege Ragnhild som kommer fra Steinkjer. Vi tar allerede nå i mot nye pasienter for akuttbehandling (evt. venteliste) og setter opp videre behandling/timeavtaler  til den nye tannlegen.