Moderne og nytt utstyr

Moderne tannlegestoler med HD digital røntgen

Klinikken er blant annet utstyrt med to moderne tannlegestoler med HD digital røntgen. I mars 2020 fikk vi også montert OPG (Panoramarøntgen) som er en avansert røntgenmaskin. Vi har derfor også mulighet til å ta panoramabilde av hele kjeven inkludert alle tennene og tannrøttene som gjør det lettere å få en grundigere oralmedisinsk diagnose enn vanlige røntgenbilder gir.

OPG (Panoramarøntgen)

Ved bruk av OPG vil vi også kunne lettere oppdage eventuelle cyster, svulster eller andre tilstander i munnen. Det gir en større trygghet for pasienten å kunne få en riktigere diagnose tidlig og avklare om man trenger eventuell henvisning til spesialist for biopsi/vevsprøve.   Dette røntgenapparatet gir forøvrig veldig liten stråledose siden det er digitalisert overføring og prosessering av bildet. Et panoramabilde gir 10 mikrosievert stråledose, tilsvarende stråledose til to vanlige røntgenbilder tilsammen.

Tannrens og polering

Til tannrens/polering av misfargingsbelegg (fra kaffe, te, røykebelegg etc) kan vi bruke  EMS Scaler og Airflow systemet.

The Wand systemet

Bedøvelse er ofte noe som pasienter gruer seg til. Vi kan derfor tilby computerassistert bedøvelse (The Wand systemet) som er tilnærmet smertefri. Du kan få bedøvelse lokalt for hver tann slik at du slipper nummenhet i leppe/tunge under og etter behandlingen.