Allmenne tannlegetjenester

  • Undersøkelse og røntgen
  • Forebyggende tannbehandling
  • Tannrens
  • Fyllingsterapi
  • Rotfylling
  • Behandling av tannkjøttsykdommer
  • Krone-bro arbeider
  • Proteser
  • Kirurgi
  • Estetisk behandling

For behandlinger som har trygderefusjon har vi direkte oppgjørsavtale med HELFO.